USALI – Departament – Pokoje

Największa część dochodów większości hoteli generowana jest przez departament pokojów. Według USALI to w ramach tego departamentu księgowane są koszty oraz przychody związane z podstawową działalnością, czyli świadczeniem usług noclegowych. Jak poradzić sobie z pierwszym departamentem księgowości według USALI? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć.

Departament pokojów w kontekście finansów i rachunkowości zarządczej jest najważniejszy ze względu na dwa aspekty – generuje największy przychód w działalności hotelarskiej oraz charakteryzuje się najwyższym poziomem marży wyrażonym w procentach, co spowodowane jest znacznymi kosztami stałymi. Za ich pokrycie w znacznej części odpowiada właśnie departament – pokoje.

USALI zakłada ewidencjonowanie gości z uwzględnieniem ich segmentacji. Stwarza to jednak pewne trudności związane z potrzebą wyróżniania poszczególnych gości oraz indywidualnego podejścia do każdego z nich. Tak szczegółowe podejście do tematu byłoby zbyt skomplikowane, czasochłonne i kosztowne. Z tego powodu, zgodnie z USALI, dokonuje się podziału przychodów na grupy:

  • przychody z tytułu sprzedaży pokojów gościom tranzytowym/indywidualnym,
  • przychody z tytułu sprzedaży pokojów grupom,
  • przychody z tytułu sprzedaży w segmencie MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions),
  • przychody z tytułu sprzedaży pokojów na podstawie zawartych kontraktów/corpo.

W obrębie tak przyjętego przez system rachunkowości USALI podziału można dokonać bardziej szczegółowej segmentacji. Należy zwrócić uwagę również na to, iż jest to podział domyślny, który można dostosować do indywidualnych potrzeb poszczególnych hoteli.

W kolejnych artykułach opiszemy poszczególne segmenty danego departamentu, pomożemy dokładne zaewidencjonować poszczególne przychody oraz koszty, a także pokażemy jak dokonać analizy danych i wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. Rachunkowość USALI pozwala na zarządzanie poziomem cen, a także umożliwia zastosowanie odpowiedniej strategii kosztów.

Ostatnie artykuły dotyczące USALI: