Kategoria: Ulga B+R

Ulga B+R – dokumentacja

Przepisy ustaw podatkowych nie nakładają wprost obowiązku sporządzania dodatkowej dokumentacji na potrzeby ulgi badawczo rozwojowej. Warto jednak zaznaczyć, że taka dokumentacja może okazać się niezbędna dla celów dowodowych np. w przypadku zakwestionowania przez organ podatkowy odliczenia, którego dokonał podatnik w ramach ulgi B+R. Sposób w jaki firma będzie dokumentować swoje działania w ramach prac badawczo-rozwojowych…

Ulga B+R – rodzaje kosztów kwalifikowanych

Zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych, uprawniających do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową znajduje się w art. 18d ustawy o CIT oraz w art. 26e ustawy o PIT. Wyróżnia się 6 podstawowych kategorii kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. Są to: 1) Wynagrodzenia wraz ze składkami; koszty pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zleceniobiorców i wykonawców…

Ulga B+R – zasady uznawania kosztów kwalifikowanych

We wcześniejszym artykule dotyczącym ulgi na działalność badawczo-rozwojową odpowiedzieliśmy na pytanie kto może skorzystać z ulgi B+R. Dla przypomnienia są to: podatnicy prowadzący działalność gospodarczą rozliczający się wg skali podatkowej (PIT-36), podatnicy prowadzący działalność gospodarczą rozliczający się podatkiem liniowym (PIT-36L), Przedsiębiorstwa prowadzące pełne księgi podatkowe składające deklaracje (CIT-8). Dzisiejszy wpis ma na celu przedstawienie zasad…

Jakie korzyści podatkowe wynikają z prawa do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

Poniesiony przez podatnika wydatek zaliczany jest do kosztów uzyskania przychodów (KUP), a następnie ten sam wydatek odliczany jest od podstawy opodatkowania (“podwójne rozliczenie kosztów”). Z ulgi może skorzystać każdy podatnik ponoszący koszty uzyskania przychodów, niezależnie od wielkości firmy czy branży w której działa. Jeżeli podatnik korzysta z dotacji, to część wydatków, która nie została pokryta…

Ulga B+R – kto może skorzystać?

W poprzednim artykule w obszerny sposób przedstawiona została definicja prac badawczo-rozwojowych. W dzisiejszym wpisie dowiemy się, kiedy możemy mówić o działalności badawczo-rozwojowej i kto może skorzystać z ulgi B+R. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego (art. 4a ust. 26 ustawy o CIT, odpowiednio art. 5a ust 38 ustawy o PIT) o prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej możemy mówić…

Ulga B+R jako podatkowe narzędzie do wspierania innowacji

Wpis ten rozpocznijmy od tego, że ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) funkcjonuje w prawie podatkowym od 1 stycznia 2016 roku i zastąpiła jej starszą wersję tj. ulgę na nabycie nowych technologii, która obowiązywała do 31 grudnia 2015 roku. Na przestrzeni lat ulga ta była modyfikowana, stopniowo stając się coraz bardziej atrakcyjną formą zwiększania korzyści…