Jak działamy?

Budujemy wspierające się zespoły, złożone z doświadczonych pracowników oraz asystentów. W ten sposób specjaliści tylko kontrolują wykonywanie rutynowych czy prostszych czynności, a zyskują więcej czasu na kluczowe działania.

Poznaj nasze zespoły!

Zobacz, jak przypisujemy role w firmie!

Praktykant

W praktyce:

W codziennej pracy poznaje program księgowy (bądź kadrowy), zdobywa wiedzę o dokumentach i ich znaczeniu oraz opanowuje umiejętności związane z wprowadzaniem ich do systemów.

Wymagania:

Osoba bez doświadczenia, która nie pracowała wcześniej w biurze rachunkowym. Maksymalny czas pracy na tym stanowisku wynosi 12 miesięcy.

W praktyce:

Odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemów księgowych (bądź kadrowych). Samodzielny – wie, gdzie są jakie dokumenty, jak je odpowiednio poukładać i na co zwracać uwagę przy ich wprowadzaniu. Zaangażowany w pracę w biurze, nie czeka na zadania, sam wychodzi z inicjatywą. W trakcie intensywnego rozwoju – regularnie bierze udział w szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez kierownika lub koordynatora.

Wymagania:

Osoba z minimalnym doświadczeniem w pracy w księgowości (minimum 6 miesięcy).

Stażysta

Młodszy asystent

W praktyce:

Ma te same obowiązki co stażysta, ale jest już na tyle samodzielny, żeby współprowadzić księgowość (lub kadry) małych podmiotów. Osoba na tym stanowisku obsługuje maila firmowego, kontaktuje się w sprawie dokumentów księgowych. Regularnie bierze udział w szkoleniach wewnętrznych.

Wymagania:

Co najmniej 1 rok doświadczenia w zakresie prowadzenia (lub współprowadzenia) księgowości (bądź kadr). Ukończony kurs na głównego księgowego minimum I stopień (analogicznie kurs kadrowy) lub ukończone technikum ekonomiczne (technik rachunkowości), lub tytuł licencjata z kierunków powiązanych z rachunkowością (bądź kadrami).

W praktyce:

Ma te same obowiązki co stażysta, ale jest już na tyle samodzielny, żeby prowadzić księgowość (lub kadry) dla mikro podmiotów (pod kontrolą przełożonego). Cały czas pracuje też na rzecz osoby, pod którą podlega. Obsługuje maila firmowego, kontaktuje się w sprawie dokumentów księgowych. Regularnie bierze udział w szkoleniach wewnętrznych.

Wymagania:

Osoba na tym stanowisku musi mieć ukończony kurs na głównego księgowego minimum I stopień (analogicznie kurs kadrowy) lub ukończone technikum ekonomiczne (technik rachunkowości), lub tytuł licencjata z kierunków powiązanych z rachunkowością (lub kadrami) oraz musi mieć udokumentowane co najmniej 24 miesiące doświadczenia w zakresie pracy w księgowości (lub kadrach).

Asystent

Młodszy specjalista

W praktyce:

Obsługuje maila firmowego, kontaktuje się w sprawie dokumentów księgowych oraz samodzielnie prowadzi pełną księgowość mniejszych podmiotów (co podlega weryfikacji przez przełożonego lub koordynatora). Jest biegły w obsłudze programów księgowych (bądź kadrowych). Zna podstawowe zagadnienia podatkowe (lub kadrowe) i wie jak się posługiwać ustawami. Potrafi sformułować jasną odpowiedź popartą odpowiednimi przepisami. Bierze udział w szkoleniach wewnętrznych (minimum 8h na kwartał).

Wymagania:

Ma udokumentowane minimum 3 lata doświadczenia pracy w księgowości (bądź kadrach), ukończyła kurs co najmniej I stopnia na księgowego (analogicznie kurs kadrowy) lub ukończyła edukację specjalistyczną jako asystent.

W praktyce:

Samodzielnie prowadzi małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie księgowości (lub kadr). Osoba na tym stanowisku jest samodzielna, rozlicza podatki (i inne zobowiązania budżetowe). Sporządza bilanse i sprawozdania finansowe. Ma pełną wiedzą w zakresie zagadnień podatkowych (lub kadrowych), potrafi w krótkim czasie odszukać odpowiednie rozwiązanie zagadnienia podatkowego (bądź kadrowego) w ustawach. Bez problemu porusza się w bieżących interpretacjach podatkowych (analogicznie kadrowych). Ma bezpośredni kontakt z klientami, jest więc zobowiązana bezbłędnie formułować odpowiedzi. Współpracuje również bezpośrednio z partnerami spółki (z doradcą podatkowym, prawnikiem).

Ma obowiązek uczestniczyć w kursach zewnętrznych (minimum 8h na kwartał) oraz prowadzić szkolenia wewnętrzne dla członków swojego zespołu (minimum 4h na miesiąc).

Wymagania:

Minimum 5 lat doświadczenia w księgowości (lub w kadrach). Ukończony kurs na głównego księgowego (minimum II stopnia) lub kurs kadrowy i edukację specjalistyczną z zakresu rachunkowości (lub kadr).

Specjalista

Starszy specjalista

W praktyce:

Samodzielnie prowadzi średnich i dużych klientów w zakresie księgowości (lub kadr), rozlicza podatki (i inne zobowiązania). Sporządza i podpisuje sprawozdania finansowe. Ma obowiązek uczestniczyć w kursach zewnętrznych (minimum 8h na kwartał) oraz prowadzić szkolenia wewnętrzne dla członków swojego zespołu (minimum 4h na miesiąc).

Wymagania:

Ma minimum 5-letnie doświadczenie w księgowości (lub kadrach) i minimum 3 lata w zakresie sporządzania bilansów i sprawozdań lub obsługi pracowników w firmach zatrudniających więcej niż 20 osób. Ma ukończony kurs na głównego księgowego (minimum III stopnia) lub kurs kadrowy.

W praktyce:

Osoba na tym stanowisku koordynuje pracę zespołu. Jest odpowiedzialna za rekrutację pracowników do stopnia młodszego specjalisty oraz koordynowanie pracy zespołu, w tym za terminową realizację zleceń i pilnowanie czasu pracy. Organizuje szkolenia zewnętrzne.

Wymagania:

Wykazuje się doświadczeniem podobnym do starszego specjalisty, ale ma ukończone dodatkowe studia lub kursy z zakresu zarządzania lub z dziedziny ściśle związanej z konkretnym zagadnieniem księgowym (bądź kadrowym).

Koordynator

Kierownik zespołu

W praktyce:

Monitoruje bieżącą pracę podległych mu specjalistów i koordynatorów. Weryfikuje na bieżąco relacje z klientami. Wdraża odpowiednie procedury, które ułatwiają pracę zespołu i pozwalają na bieżący rozwój. Eliminuje błędy. Organizuje spotkania z klientami (w zakresie zmian w przepisach, potrzeb klientów oraz weryfikacji jakości usług). Raportuje dane o jakości usług i przychodach zespołu do działu controllingu spółki DCF. Kierownikowi zespołu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 3% przychodu wypracowanego przez jego zespół.

Wymagania:

Osoba na tym stanowisku może pochwalić się udokumentowanym doświadczeniem minimum 7-letnim, była wcześniej co najmniej kierownikiem zespołu lub przenosi do spółki swój zespół. Otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 3% od przychodu wypracowanego przez zespół.

Młodszy partner

Starszy partner

Wymagania:

Osoba na tym stanowisku może pochwalić się udokumentowanym doświadczeniem minimum 10-letnim (w tym minimum 3 lata w DC Finanse) i była wcześniej młodszym partnerem. Otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 3% przychodu wypracowanego przez zespół. Zostaje wspólnikiem spółki (za wpłatę kapitału).

Opinie naszych klientów

DC Finanse od 2019 roku rozlicza nam finanse i prowadzi kadry. Bardzo wysoka jakość usług przy akceptowalnej cenie. Terminowość, skrupulatność i szybkie wsparcie nawet w nietypowych sprawach. Niemal zapomniałem, jak wyglądają urzędy z wewnątrz, a przeszliśmy w międzyczasie pozytywnie kilka kontroli. Jak ktoś chce się skupić na swojej pracy, to polecam to biuro jako doskonałe wsparcie.
Jacek Filipowicz
Bardzo polecam ! Wszystko na czas, dokładnie i rzetelnie. Korzystam od 2018 roku i jestem szczerze zadowolona. DC Finanse pomogli mi wyjść z trudności, których narobiła mi wcześniejsza księgowa.
Joanna Gruszczyńska