DC FINANSE sp. z o.o.

Doświadczenie od 2011 roku

zadowolonych klientów
+
umów obsługiwanych u klientów
+
przychodów
+

Spółka DC Finanse została założona w lipcu 2015 roku, jednak początki jej działalności sięgają do roku 2011. Wtedy to w ramach rozwoju spółki DC Centrum powstał plan stworzenia nowego działu, jako uzupełnienia do świetnie rozwijających się w tamtym czasie usług w zakresie pozyskiwania dotacji.

Stworzenie tego działu ówczesny zarząd powierzył Dawidowi Laskowskiemu (Prezesowi spółki DC Finanse w okresie od lipca 2015 do dnia dzisiejszego). Rozpoczęto od intensywnych szkoleń i pozyskania odpowiedniej kadry, która mogłaby świadczyć usługi księgowe. Zespół zaczęto budować w 2012 roku, podpisano w tym czasie pierwsze umowy na prowadzeniu usług księgowych i kadrowych. Z pierwszymi klientami, którzy do nas trafili, będziemy w przyszłym roku obchodzić 10-lecie współpracy. Lata 2012-2014 to okres poświęcony głównie na pozyskiwanie klientów i tworzenie odpowiedniej struktury w powiązaniu z działalnością dotacyjną.

W połowie roku 2015 walne zgromadzenie wspólników podjęło decyzję o wydzieleniu ze spółki DC Centrum całego działu księgowości i kadr w celu utworzenia nowej spółki. W lipcu 2015 powstała spółka DC Finanse, do której miesiąc później został przeniesiony zespół księgowo-kadrowy. Od tego momentu tworzy się już historia samego DC Finanse.

W roku 2016 spółka przeniosła się do biura na ulicy Śniadeckich 15/2, pod którym to adresem pozostała do roku 2022 (kiedy przeniosła się na ul. Składową 5b). Od początku tego roku przez kolejne dwa lata zarząd spółki skupiał się na tworzeniu odpowiednich działów, stworzono osobny dział księgowości i osobny dział kadr. W spółce postawiono na rozbudowę zespołu złożonego z pracowników o mniejszym doświadczeniu. W biurze zrobiło się tłoczno, każdy dawał z siebie wszystko i pracował z pełnym zaangażowaniem, niemniej jednak nikt z pracowników, którzy dołączyli do spółki w tamtym okresie, nie został z nami na dłużej, ale warto wspomnieć, iż większość z tych osób z powodzeniem wykorzystało wiedzę i doświadczenie w dalszej karierze.

W tych latach zarząd spółki skupiał się też na analizie rentowności odpowiednich działów, doszło do rozdzielania faktur za usługi księgowe i kadrowe oraz wyodrębnienia kosztów wg tych samych kryteriów. Z racji doświadczenia Prezesa Zarządu, który pełnił w przeszłości rolę kierownika controllingu, w spółce tworzy się coroczny budżet i analizuje wyniki na bieżąco. Tego typu usługi spółka wdrożyła również u swoich klientów, nawiązując współpracę z doświadczonymi partnerami.

W kolejnych latach począwszy od roku 2018, zmieniono procedurę rekrutacji. Spółka z roku na rok sięga po lepszych fachowców, wokół których buduje zespoły. Ogromny nacisk kładzie też na ciągłe podnoszenie kwalifikacji - zespoły biorą udział w szkoleniach zewnętrznych, a poszczególni pracownicy wysyłani są na kursy dokształcające. Wszystko to sprawia, iż struktura zespołu staję się coraz bardziej stabilna, a jakość usług wzrasta. Spółka buduje bazę partnerów, związanych z usługami około księgowymi, w tym z doradcami podatkowymi, prawnikami oraz partnerami pozyskującymi kapitał.

Co będzie dalej?
Nowy ład pokaże...

Poznaj

Nasz zespół

wymóg uzyskania zgody organu spółki

Jak działamy i budujemy zespoły?

Poznaj pracowników DC Finanse!

pojecie osoby wspolpracujacej

Dowiedz się

Co sądzą nasi klienci?

DC Finanse od 2019 roku rozlicza nam finanse i prowadzi kadry. Bardzo wysoka jakość usług przy akceptowalnej cenie. Terminowość, skrupulatność i szybkie wsparcie nawet w nietypowych sprawach. Niemal zapomniałem, jak wyglądają urzędy z wewnątrz, a przeszliśmy w międzyczasie pozytywnie kilka kontroli. Jak ktoś chce się skupić na swojej pracy, to polecam to biuro jako doskonałe wsparcie.
Jacek Filipowicz
Bardzo polecam ! Wszystko na czas, dokładnie i rzetelnie. Korzystam od 2018 roku i jestem szczerze zadowolona. DC Finanse pomogli mi wyjść z trudności, których narobiła mi wcześniejsza księgowa.
Joanna Gruszczyńska

Artykuły

Ostatnio na blogu

Składka zdrowotna – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej jest zryczałtowana i zależy od wysokości uzyskanych przychodów z działalności gospodarczej. Wysokość składki zdrowotnej: Nie należy uwzględniać przychodów osiągniętych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej! Sposoby rozliczania składki zdrowotnej 1. Ustalenie podstawy składki zdrowotnej na podstawie sumy przychodów z działalności gospodarczej w bieżącym roku kalendarzowym. W przypadku przekroczenia progu w danym miesiącu…

Pełnomocnictwa właściciela JDG w CEIDG, US i ZUS

Prowadząc zarówno duży biznes, jak i małą jednoosobową działalność gospodarczą, warto część obowiązków oddelegować albo na osoby współpracujące, albo na firmy zajmujące się daną profesją. Pełnomocnictwo pozwala też zabezpieczyć interesy firmy, jej dalsze funkcjonowanie czy nawet przetrwanie w czasie absencji właściciela spowodowane np. wyjazdami służbowymi, chorobą czy wizytą w szpitalu, a także innymi niespodziewanymi okolicznościami. …

Transakcje trójstronne – uproszczona procedura

Uproszczona procedura w przypadku wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych przysługuje pod warunkiem, że na fakturze zamieszczono adnotację „odwrotne obciążenie”. Braku takiego oznaczenia faktury nie można później skorygować. Transakcje trójstronne – dokonywane między podatnikami z różnych krajów UE – mogą być rozliczane dla celów VAT w sposób uproszczony. Uproszczenie polega na tym, że obowiązek rozliczenia VAT spoczywa na…