Cennik usług księgowych i kadrowych

PROWADZENIE KPIR (TYLKO DOKUMENTY W PLN) – CENNIK

Dla liczby dokumentów (dok. sprzedaży + dok. zakupu)Wycena
OdDo 
010200,00 zł
1120300,00 zł
2135400,00 zł
3550450,00 zł
5179580,00 zł
80100700,00 zł
101170880,00 zł
1702001 000,00 zł
powyżej 200 wycena indywidualna

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ – CENNIK

Dla liczby dokumentów (dok. sprzedaży + dok zakupu), dla transakcji w PLNFaktury i transakcje walutowe (plus powyżej 20% dok)
OdDoWycenaWycena
010650,00 zł 
11301 170,00 zł 
31501 540,00 zł1 848,00 zł
51701 800,00 zł2 160,00 zł
711002 290,00 zł2 748,00 zł
dalej  wycena indywidualna

W przypadku pełnej księgowości podstawowa wycena zakłada, że przy podanej ilości dokumentów jest tyle samo operacji bankowych.

KADRY I PŁACE – CENNIK

UsługaWycena
Obliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, rozliczanie czasu pracy, prowadzenie ewidencji badań lekarskich, szkoleń BHP, informowanie o zbliżającym się terminie kończących się umów, terminach badań lekarskich minimum 14 dni przed datą kiedy upływa ich termin90 zł UoP/70 zł Inne umowy
PIT 1130,00 zł/PIT
Dokumenty zasiłkowe50,00 zł
Zaświadczenia dla pracowników50,00 zł
Obsługa zajęć wynagrodzenia70,00 zł
Świadectwo pracy50,00 zł
GUS – kadry50,00 zł
Zaświadczenia roczne dla emerytów i rencistów50,00 zł
Wyliczenie składki zdrowotnej dla osoby prowadzącej działalność (Nowy Ład)60,00 zł
PFRON – deklaracja50 zł
PFRON – zwrot (w momencie otrzymania dofinansowania)100,00 zł
Inne dok RP7 60-100 zł za h

USŁUGI DODATKOWE – CENNIK

Usługi dodatkowe z reguły wynikają z informacji, które posiadamy dzięki prowadzeniu księgowości dla Państwa. Nie jest to jednak reguła podstawowa, część z usług przedstawionych poniżej możemy też zaproponować przedsiębiorcom, którzy mają własna księgowość.
Usługa Wycena
Polityka rachunkowości 1 000,00 zł
Korekty deklaracji 75,00 zł
Sprawozdanie finansowe równe opłacie za księgowość
Wniosek do US o niezaleganiu 70,00 zł
 Dodatkowe zlecenia/konsultacje/analizy 150 zł/h
  Nowy cennik obowiązuje od 1 grudnia 2023 r.