Kategoria: Podatki

Przedsiębiorcy mogą już przejść z ryczałtu na skalę podatkową

Przedsiębiorca, który chce zmienić formę rozliczeń, musi uwzględnić w kalkulacjach wysokość podatku, kosztów oraz składki zdrowotnej. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę, zamieniając ryczałt na skalę podatkową? Nowelizacja Polskiego Ładu – co się zmieniło? Obniżka PIT w pierwszym progu skali z 17 do 12 proc. może spowodować, że dla części przedsiębiorców na ryczałcie korzystniejsza okaże…

Polski Ład – najważniejsze zmiany w ramach pakietu naprawczego

Niedawno wystartowała kolejna podatkowa rewolucja. Skomplikowany i problemowy Polski Ład jest gruntownie naprawiany. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od początku lipca ma być sprawiedliwiej i zdecydowana większość podatników zyska na nowych zasadach rozliczenia. Zmian jest bardzo dużo. Wybraliśmy jednak te najistotniejsze. I. Obniżka PIT Obniżka PIT w pierwszym progu skali z 17 do 12 proc. Skorzystają…

Skutki podatkowe zwrotu kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu w celach służbowych

Zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu osobowego w celach służbowych do jazd lokalnych na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej i rozliczanych na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów (tzw. kilometrówka) stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem. I. Opis stanu faktycznego Pracownik będzie używał samochodu prywatnego w jazdach lokalnych do celów służbowych i otrzyma z…

Kilka wątpliwości wokół odpowiedzialności karnej skarbowej w ramach nabycia sprawdzającego

Z początkiem roku funkcjonariusze oraz pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej dostali możliwość kontrolowania przedsiębiorców (podatników) w ramach nowej procedury – nabycia sprawdzającego. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy1, którą wprowadzano nabycie sprawdzające, procedura ta ma uzupełniać obecne narzędzia służące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom godzącym w zasadę powszechności i równości opodatkowania, chroniąc przy tym uczciwą konkurencję. Nowe narzędzia…

Ulga w podatkach dochodowych na zakup terminala płatniczego

W ramach Polskiego Ładu w podatkach dochodowych wprowadzono możliwość skorzystania z ulgi na zakup terminala płatniczego. Podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej począwszy od dochodów za 2022 rok, będzie mógł na określonych w przepisach zasadach odliczyć wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego. Podatnicy prowadzący…

Pobieranie zaliczek na podatek od wynagrodzeń i innych przychodów

Od 8 stycznia 2022 r. zaliczka na podatek od przychodów uzyskanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. m.in. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a także umów zlecenia, powinna być obliczana z uwzględnieniem zarówno zasad wynikających z Polskiego Ładu, jak i z przepisów updof obowiązujących do…