Kategoria: Case study

Dostęp do akt podatkowych kontrahentów podatnika

Z przepisów Ordynacji podatkowej (dalej jako: O.p.) nie wynika, aby organy podatkowe były obowiązane zapewnić skarżącemu wgląd w kompletne akta podatkowe zgromadzone w sprawach prowadzonych wobec innych podatników, związanych ze skarżącym. Warto podkreślić, że obowiązki organów podatkowych w tym zakresie dotyczą zapewnienia podatnikowi dostępu do wszystkich dowodów znajdujących się w aktach jego sprawy, zarówno zgromadzonych…

Skierowanie decyzji do osoby niebędącej stroną jako przesłanka determinująca nieważność jej wydania

Okoliczność, że obie spółki nie poinformowały organu o przejęciu, nie zmienia faktu, że obowiązkiem organu w myśl zasady prawdy obiektywnej, było samodzielne ustalenie strony postępowania, tym bardziej że miał informację o połączeniu, a sprawdzenie tego w dostępnych rejestrach KRS nie było trudne czy czasochłonne. Takie wnioski płyną z wyroku, który zawisł przed kieleckim sądem administracyjnym…