kadry top

OUTSOURCING FUNKCJI KADROWO PŁACOWYCH

W zakresie stosunku pracy oraz innych form zatrudnienia dynamika zmian przepisów jest ogromna, co znacząco utrudnia ich śledzenie. Wymaga to poświęcania regularnie dużej ilości czasu oraz doboru odpowiedniej interpretacji do danego przepisu, dlatego jest to jedna z najczęściej outsourcingowanych funkcji z polskich firmach.

W DC Finanse postawiliśmy na budowę zespołu złożonego z osób z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie kadr i płac. Nasi specjaliści zdobywali kompetencje w wielu różnorodnych sytuacjach, ponadto nieustannie rozwijają się w zakresie coraz to nowszych przepisów.

Dzięki temu oferujemy usługi prowadzenia kadr i płac na wysokim poziomie. Świadczymy pełen zakres usług – od prostych, polegających wyłącznie na obliczaniu kwot zobowiązań wobec pracowników i budżetu państwa, po kompleksowe, związane z pełną opieką nad teczkami pracowniczymi. W naszym zespole jest również prawnik, który uczestniczy w procesie przygotowywania wszelkich umów i pism z zakresu prawa pracy.

W przypadku obsługi teczek pracowniczych, to my pilnujemy zbliżających się terminów, takich jak badania okresowe czy szkolenia BHP.

W połączeniu z księgowością lub prowadzeniem księgi rozchodów i przychodów, kadry i płace idealnie domykają całą usługę.

Wygodę współpracy z naszą firmą zwiększa udostępnianie klientom wszystkich danych online, aby w każdej chwili były dostępne do weryfikacji.

CENNIK USŁUG KADROWO PŁACOWYCH

Usługi Pakiet 1
Obliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, rozliczanie czasu pracy, prowadzenie ewidencji badań lekarskich, szkoleń BHP, informowanie o zbliżającym się terminie kończących się umów, terminach badań lekarskich minimum 14 dni przed datą kiedy upływa ich termin 60 zł – umowa o pracę; 40zł – umowa zlecenie/dzieło
PIT 11 20 zł/PIT
Dokumenty zasiłkowe 50 zł
Zaświadczenia dla pracowników 50 zł
Obsługa zajęć wynagrodzenia 50 zł
Świadectwo pracy 50 zł
Inne dok RP7 50 – 100 zł za h
GUS – kadry 50 zł
Zaświadczenia roczne dla emerytów i rencistów 50 zł
PFRON – deklaracja 50 zł
PFRON – zwrot (w momencie otrzymania dofinansowania) 100 zł
Każda godzina dodatkowych zleceń od 150 do 200 zł