Kategoria: Prowadzenie działalności

W jakich okolicznościach sąd administracyjny wstrzyma wykonanie decyzji organu podatkowego?

Artykuł jest kontynuacją tekstu o wstrzymaniu wykonania decyzji podatkowego przez sąd administracyjny. W praktyce najczęstszymi argumentami podatników, którzy zdecydują się na skorzystanie z omawianego uprawnienia są: Przytoczone przykłady zostały przywołane jedynie celem ukazania pewnych powtarzających się stanów faktycznych, które w ocenie sądów administracyjnych przemawiają za zasadnością udzielenia ochrony tymczasowej. Podsumowanie Podsumowując, wskazać należy, że ryzyka…

Wstrzymanie wykonania decyzji organu podatkowego przez sąd administracyjny

Sąd administracyjny może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie decyzji organu podatkowego w całości lub w części. Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zależy od oceny dokonanej przez sąd administracyjny, czy w przedstawionym stanie faktycznym przez skarżącego zachodzą przesłanki uzasadniające wydanie takiego rozstrzygnięcia. Z praktyki orzeczniczej wynika, że ryzyka związane z utratą płynności finansowej przedsiębiorstwa, ogłoszeniem upadłości podatnika…

Najistotniejsze wyroki w sprawach podatkowych 2022 r. – cz. 3

Przedstawiamy subiektywny ranking najważniejszych wyroków w sprawach podatkowych, które zapadły w 2022 roku. Przeczytaj również poprzednie części tego wpisu. Nr 6. Czy strata wpływa na wysokość daniny solidarnościowej? Rozliczenia strat dotyczył wyrok NSA z 19 lipca 2022 r. (sygn. akt II FSK 452/22). Tym razem orzeczenie było korzystne dla podatników. Chodzi o daninę solidarnościową. Przypomnijmy,…

Najistotniejsze wyroki w sprawach podatkowych 2022 – cz. 2

Zapraszamy na drugą część subiektywnego przeglądu najważniejszych wyroków w sprawach podatkowych w 2022 roku! Przeczytaj też część 1. Nr 3. Sieci gazowe i elektryczne to jednak budowle NSA w uchwale z 10 października 2022 r. (sygn. akt III FPS 2/22) rozstrzygnął, co z podatkiem od nieruchomości od sieci gazowych. W grę wchodzą duże pieniądze, bo…

Najistotniejsze wyroki w sprawach podatkowych 2022 – cz. 1

Początek roku to dobry moment na podsumowania starego, który już za nami. Na podatkowej wokandzie obfitował on w szereg rozstrzygnięć, które były dla podatników całkiem istotne. Wśród setek wyroków podatkowych, jakie zapadły w 2022 r., najważniejsze są orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE (głównie w sprawach VAT) i uchwały NSA. To od nich zależy, jak będą orzekały…

Spółka komandytowo-akcyjna po 1 stycznia 2023

Spółka komandytowo-akcyjna uznawana była za lekarstwo na tzw. Polski Ład. Dlaczego? Ponieważ do końca 2022 roku efektywne obciążenia publicznoprawne wynosiły w tej spółce 17%! Spółka komandytowo-akcyjna – co to jest Spółka komandytowo-akcyjna (SKA) to spółka osobowa w rozumieniu przepisów Kodeksu prawa handlowego. Nie ma ona osobowości prawnej, lecz zdolność prawną. Może ona we własnym imieniu…