Kategoria: Prowadzenie działalności

Składka zdrowotna – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej jest zryczałtowana i zależy od wysokości uzyskanych przychodów z działalności gospodarczej. Wysokość składki zdrowotnej: Nie należy uwzględniać przychodów osiągniętych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej! Sposoby rozliczania składki zdrowotnej 1. Ustalenie podstawy składki zdrowotnej na podstawie sumy przychodów z działalności gospodarczej w bieżącym roku kalendarzowym. W przypadku przekroczenia progu w danym miesiącu…

Pełnomocnictwa właściciela JDG w CEIDG, US i ZUS

Prowadząc zarówno duży biznes, jak i małą jednoosobową działalność gospodarczą, warto część obowiązków oddelegować albo na osoby współpracujące, albo na firmy zajmujące się daną profesją. Pełnomocnictwo pozwala też zabezpieczyć interesy firmy, jej dalsze funkcjonowanie czy nawet przetrwanie w czasie absencji właściciela spowodowane np. wyjazdami służbowymi, chorobą czy wizytą w szpitalu, a także innymi niespodziewanymi okolicznościami. …

W jakich okolicznościach sąd administracyjny wstrzyma wykonanie decyzji organu podatkowego?

Artykuł jest kontynuacją tekstu o wstrzymaniu wykonania decyzji podatkowego przez sąd administracyjny. W praktyce najczęstszymi argumentami podatników, którzy zdecydują się na skorzystanie z omawianego uprawnienia są: Przytoczone przykłady zostały przywołane jedynie celem ukazania pewnych powtarzających się stanów faktycznych, które w ocenie sądów administracyjnych przemawiają za zasadnością udzielenia ochrony tymczasowej. Podsumowanie Podsumowując, wskazać należy, że ryzyka…

Wstrzymanie wykonania decyzji organu podatkowego przez sąd administracyjny

Sąd administracyjny może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie decyzji organu podatkowego w całości lub w części. Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zależy od oceny dokonanej przez sąd administracyjny, czy w przedstawionym stanie faktycznym przez skarżącego zachodzą przesłanki uzasadniające wydanie takiego rozstrzygnięcia. Z praktyki orzeczniczej wynika, że ryzyka związane z utratą płynności finansowej przedsiębiorstwa, ogłoszeniem upadłości podatnika…

Najistotniejsze wyroki w sprawach podatkowych 2022 r. – cz. 3

Przedstawiamy subiektywny ranking najważniejszych wyroków w sprawach podatkowych, które zapadły w 2022 roku. Przeczytaj również poprzednie części tego wpisu. Nr 6. Czy strata wpływa na wysokość daniny solidarnościowej? Rozliczenia strat dotyczył wyrok NSA z 19 lipca 2022 r. (sygn. akt II FSK 452/22). Tym razem orzeczenie było korzystne dla podatników. Chodzi o daninę solidarnościową. Przypomnijmy,…

Najistotniejsze wyroki w sprawach podatkowych 2022 – cz. 2

Zapraszamy na drugą część subiektywnego przeglądu najważniejszych wyroków w sprawach podatkowych w 2022 roku! Przeczytaj też część 1. Nr 3. Sieci gazowe i elektryczne to jednak budowle NSA w uchwale z 10 października 2022 r. (sygn. akt III FPS 2/22) rozstrzygnął, co z podatkiem od nieruchomości od sieci gazowych. W grę wchodzą duże pieniądze, bo…