Kategoryzacja – gwarancja jakości i spełnienia norm

Zapewne większość z nas przynajmniej raz w życiu miała okazję nocować w hotelu czy pensjonacie. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się czym są widoczne na elewacjach tych budynków “gwiazdki”? Co one oznaczają?

Wyżej wspomniane “gwiazdki” są niczym innym jak potwierdzeniem jakości i spełnienia norm wymaganych przez prawo. To swego rodzaju certyfikat, który stał się oczekiwanym przez konsumentów standardem regulowanym przez 3 akty prawne:

● Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
● Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
● Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r.

Kategoryzacja (Standaryzacja) obiektów hotelarskich to podział obiektów danego rodzaju na grupy wg z góry ustalonych kryteriów, celem określenia zakresu i standardu świadczonych usług oraz wariantów wyposażenia.

Warto w tym momencie zaznaczyć, że kategoryzacja hoteli jest pojęciem lokalnym. W różnych państwach taki sam standard obiektów hotelarskich może zostać przypisany do różnych kategorii.

Każdy obiekt chcący podlegać kategoryzacji musi spełnić ustawowo określone wymagania (budowlane, sanitarne, przeciwpożarowe i inne), aby zostać sklasyfikowanym jako placówka jednego z ośmiu odgórnie określonych rodzajów (art. 36 ustawy o usługach turystycznych).

Aby uzyskać decyzję o zaszeregowaniu i nadaniu kategorii należy sporządzić wniosek i uiścić odpowiednie opłaty. Wysokość opłat określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29.12.2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego. Opłata za wydanie decyzji o zaszeregowaniu wynosi 10 zł.

Opłata związana z dokonaniem oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii wynoszą od 100 do 1500 zł (w zależności od obiektu) i wnosi się ją na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która przeprowadza ocenę.

Warto również wspomnieć, że budowa hotelu czy przebudowa już istniejącego wiąże się z poniesieniem dużych nakładów finansowych i wymaga czasu. Chcąc go zaoszczędzić i od samego początku zadbać o odpowiednią reklamę naszego hotelu możemy ubiegać się o tzw. promesę – przyrzeczenie zaszeregowania. Po otrzymaniu promesy zaszeregowania obiektu hotelarskiego, w okresie jej ważności (maksymalnie 2 lata) można używać nazwy rodzajowej i oznaczenia kategorii do celów informacyjnych oraz reklamy i promocji.

Zgodnie z ustawą zarządca hotelu jest zobowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu (również na zewnątrz obiektu hotelarskiego):
● nazwę oraz siedzibę lub imię i nazwisko, a także adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w tym obiekcie;
● tablicę określającą rodzaj i kategorię obiektu;
● informację o zakresie świadczonych usług wraz z podstawowymi cenami;
● informację o przystosowaniu obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych.

Na koniec należy wspomnieć, że świadczenie usług hotelarskich niezgodnie z przynależnością danego obiektu podlega karze grzywny, lub ograniczeniu wolności. Warto więc stosować się do obowiązujących przepisów i uniknąć dodatkowych kosztów oraz złej reputacji.

Źródła:

Ostatnie artykuły dotyczące USALI: