Dodatkowa ewidencja – wysiłek który się opłaca!

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą prędzej czy później spotyka się z pojęciem rachunkowości finansowej. Ma ona charakter obligatoryjny, sformalizowany, wynikający z aktów prawnych m.in. Ustawy o Rachunkowości, która stanowi podstawę polskiego prawa bilansowego. Służy ona głównie odbiorcom zewnętrznym i jest odzwierciedleniem procesów gospodarczych zachodzących w danej jednostce.

A co z odbiorcami wewnętrznymi? Każdy właściciel hotelu posiada własne zestawienia, analizy, oraz raporty będące głównie efektem wykorzystania danych finansowych generowanych przez systemy informacyjne. Czy to jednak wystarczy, aby świadomie i racjonalnie prowadzić swój biznes? Czy dane te pozwalają na porównanie wyników efektywności zarządzania z wynikami innych hoteli oraz z parametrami branżowymi?

Z pomocą i odpowiedzią na zadane wyżej pytania przychodzi oparta na standardzie USALI (ang. Uniform System Accounts for the Lodging Industry) rachunkowość zarządcza, innymi słowy nasza tytułowa dodatkowa ewidencja. Podręcznikowo jest ona procesem identyfikacji, pomiaru, analizy, przygotowywania i prezentowania informacji, wykorzystywanych przez zarządzających do planowania, oceny i kontroli. Jej celem jest stworzenie możliwości rozliczania osiąganych wyników według ośrodków odpowiedzialności (tzw. profit centers w hotelu).

Jeśli zatem wprowadzenie dodatkowej ewidencji wymaga jeszcze więcej pracy, dla i tak już zapracowanych hotelarzy, to czy uzasadnionym jest jej prowadzenie? Odpowiedź brzmi: tak! Jeżeli tylko poznasz korzyści wynikające z wykorzystania rachunkowości zarządczej opartej na USALI w raportowaniu wyników działalności swojego przedsiębiorstwa. Są to m.in.:

  • czytelność i przejrzystość raportów,
  • łatwe i przystępne przedstawienie danych do wnikliwej analizy,
  • stały monitoring wyników hotelu na różnych poziomach,
  • wsparcie i pomoc w wyborze i podjęciu optymalnych decyzji przy wykorzystaniu szeregu sformalizowanych raportów/zestawień,
  • skuteczna i sprawna pomoc w zidentyfikowaniu bieżących i przyszłych problemów w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
  • bieżąca kontrola realizacji planów i budżetu jednostki,
  • porównywalność wyników z parametrami branżowymi,
  • wsparcie w motywowaniu kadry pracowniczej do wykonywania delegowanych zadań.

W dzisiejszych czasach, kiedy decyzje trzeba podejmować szybko, mają one znaczący wpływ na działanie naszego hotelu. Kluczowe jest posiadanie i umiejętne wykorzystanie narzędzi oferowanych przez rachunkowość zarządczą. Tworzenie dodatkowych ewidencji jest czasochłonne, ale jest również wsparciem, jakiego nie da nam klasyczna rachunkowość finansowa.

Źródła:

Ostatnie artykuły dotyczące USALI: