Departamenty wg USALI – pokoje (cz. 2)

W poprzednim artykule wydzieliliśmy kilka grup gości hotelowych – odbiorców naszych usług. Dzisiaj zwrócimy uwagę na problem rozliczenia pakietów łączących kilka usług. Wydaje się on błahy, dopóki nie zważymy na potrzebę rozliczenia np. podatku VAT. W jaki sposób ujmować go w przypadku łączenia usług o różnej stawce VAT w jeden pakiet?

Skupmy się na razie na ujęciu przychodów i kosztów w odpowiednim departamencie. Rozpatrzymy najprostszy przypadek – tradycyjny pakiet B&B (nocleg ze śniadaniem) w cenie 370 zł netto, kiedy ceny pojedynczych usług poza pakietem są następujące – pokój za 360 zł netto, śniadanie 40 zł netto. Jak zatem prawidłowo rozliczyć przychody i koszty poszczególnych departamentów? Po pierwsze przy rozliczeniu pakietu ważne jest określenie jego struktur, biorąc pod uwagę ceny pojedyncze poza pakietem. Osobno wykupione śniadanie i nocleg kosztowałoby wtedy 400 zł. Śniadanie przy cenie 40 zł stanowiłoby zatem 10% wartości pakietu, zaś nocleg 90%. Gdy wyliczymy już procentową strukturę stosujemy ją odnośnie naszego pakietu, gdzie otrzymujemy cenę pakietowego śniadania w wysokości 37 zł (370 zł x 10% = 37 zł) a także cenę noclegu w pakiecie 333zł (370 zł x 90% = 333 zł). Tak oto wyliczone kwoty powinny zostać alokowane do przychodu poszczególnych departamentów, ponieważ wartość rabatu ujętego w danym pakiecie powinna dotyczyć wszystkich jego składników – części noclegowej, oraz gastronomicznej – w przypadku śniadania.

Kolejnym zagadnieniem w pakietach jest naliczenie prawidłowej stawki podatku VAT od wykonanych w pakiecie usług. Weźmy taki przykład:

Departament Kwota brutto Stawka VAT Kwota VAT Kwtoa netto
Pokoje (nocleg) 400 zł 8% 29,63 zł 370,37 zł
Gastronomia (śniadanie) 40 zł 23% 7,48 zł 32,52 zł
parking 40 zł 23% 7,48 zł 32,52 zł

W jakie sposób pakiet zawierający łącznie trzy usługi opodatkowane różnymi stawkami VAT ująć na fakturze? Z jaką stawką VAT ująć dany pakiet? W przypadku tej usługi złożonej organy skarbowe twierdzą, że każda usługa mogłaby być zakupiona oddzielnie, w związku z czym do każdej pozycji należy zastosować indywidualną stawkę VAT. Wyjątek stanowi pakiet z poprzedniego przykładu B&B, gdzie usługa gastronomiczna serwowanego śniadania jest traktowana jako usługa towarzysząca usłudze noclegowej, przez co cały taki pakiet można opodatkować stawką VAT 8%.

Ostatnie artykuły dotyczące USALI: