USALI – czyli ile departamentów można zmieścić w jednym hotelu?

Specjalna forma prowadzenia rachunkowości, uwzględniająca specyfikę branży hotelarskiej, wyróżnia się na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest specjalna forma „rachunku zysków i strat”, która według USALI przyjmuje postać „Układu sprawozdania z wyników”

Zaczynając tematykę odmienności ujęcia kosztów i przychodów w USALI w stosunku do „tradycyjnego” ich przedstawienia przez rachunkowość finansową należy podkreślić istotę nazewnictwa poszczególnych treści. Warto będzie przytoczyć od razu fragment układ sprawozdania według USALI, którego poszczególne segmenty będą omawiane w kolejnych artykułach. Mamy więc wyodrębniony podział na przychody (Renenue) i koszty departamentów (Depatament Expences).

  • Przychody dzielimy na kilka najważniejszych grup (Pokoje, Gastronomia, Inne departamenty operacyjne, Wynajem i inne przychody)
  • Koszty departamentów będą wyodrębnione analogicznie do przychodów (Koszty związane z Pokojami, Gastronomią i inne departamenty operacyjne.
  • Dalej mamy zbiór kosztów niepodzielonych (ogólnych), takich jak koszty Administracji, Marketingu, koszty ogólne utrzymania budynku, media.
  • Po rozliczeniu wyżej wymienionych operacji jesteśmy na etapie zysku operacyjnego brutto, dalsze omówienie wyniku zaprezentujemy w kolejnej odsłonie.

Ze względu na sposób zbudowania powyższego sprawozdania dla przejrzystszej sprawozdawczości USALI wyróżnia się w działalności hoteli kilka departamentów (centrów) przychodów, oraz kosztów.

Departament pokoi – najważniejszy ze względu na charakter działalności hotelarskiej dotyczy kosztów, oraz przychodów ściśle związanych z wyposażeniem pokojów, wynagrodzeniem kadry sprzątającej, a także wszelkich usług jak pranie pościeli. Dzięki uzyskanemu wynikowi na tym departamencie można z łatwością sprawdzić rentowność w tym obszarze, czy też ustalić cenę za pokój w zależności od sezonu.

Departament gastronomia to drugie co do wielkości w dużej części hoteli. To dzięki prowadzonej skrupulatnie rachunkowości możemy sprawdzić zarobek na serwowanych śniadaniach, tworzyć pakiety jak na przykład B & B (bed & breakfast). Informacje o wyniku finansowym w tym obszarze pozwalają na skuteczną politykę kadrową (wynagrodzenie kelnerów, barmanów i kucharzy), towarową (zaopatrzenie zaplecza gastronomicznego) oraz określenie rentowności tego typu usług

Poza tymi, najważniejszymi departamentami, warto wyróżnić jeszcze kilka, jak np. dochód z parkingu, czy np. kasyna, jeżeli dana placówka takowe posiada. Poza departamentami przychodowo-kosztowymi są centra samych kosztów. USALI wyróżnia departament kosztów niepodzielnych, stałych, odpisy na remonty, czy koszty finansowe i amortyzacje. O szczegółowych korzyściach z prowadzenia rachunkowości każdego departamentu będziemy pisać w przyszłych tygodniach. Warto śledzić nowinki na naszej stronie i przekonać się ile możemy zyskać będąc hotelarzem mającym takie narzędzia jak rachunkowość USALI.

Ostatnie artykuły dotyczące USALI: