Departamenty wg USALI – pokoje (cz.4)

USALI wyodrębnia centra zysku, jednak poza omawianymi do tej pory przychodami poszczególnych departamentów ponoszone są również na ich rzecz koszty. W USALI wyodrębniamy koszty osobowe i bezpośrednie, oraz stałe i zmienne. Odpowiadając na pytanie jakie jeszcze pozycje dotyczyć będą danego departamentu musimy wiedzieć jakie sekcie/funkcje wyróżnia USALI: recepcja, dział utrzymania czystości pokoi, kierownictwo departamentu, dział zarządzania przychodami (Revenue Management), nocny audytor, bell service, serwis gości , dział rezerwacji, dział transportu gości.

Koszty osobowe dzielimy na dwie grupy – wynagrodzenia, oraz pochodne. Należy pamiętać, że USALI wymusza na nas bardzo precyzyjne określenie działu z jakiego pochodzą koszty, w związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę, aby w danym departamencie zawrzeć koszty wynagrodzeń pracowników, którzy wykonywali pracę na rzecz tego centrum, albo proporcjonalnie ustalić wartość ich pracy w poszczególnych departamentach. Zatem wszystkie koszty wynagrodzeń podstawowych, nadgodzin, dodatków za pracę w godzinach nocnych, umów zleceń, umów o dzieło, leasingu pracowniczego oraz premii pracowników świadczących swoją pracę na rzecz pokoi należy ująć w tym departamencie kosztów wg. USALI.

W skład pochodnych wynagrodzeń rachunkowość USALI wyróżnia:

– publicznoprawne daniny z tytułu wynagrodzeń pracowniczych (podatki dochodowe, ubezpieczenia społeczne)

– płatności związane z zatrudnieniem, a nie mające związku z wykonywanymi działalnościami pracowniczymi (chorobowe, dopłaty do wakacji, premie)

– wszelkie bonusy pracownicze jak np. karty MULTISPORT dla pracowników

Należy mieć na uwadze, że USALI wyróżnia koszty pracownicze powstałe w wyniku usprawiedliwionej absencji pracownika (z tytułu chorobowego, urlopu) na osobnym koncie analitycznym. Koszty powstałe w ten sposób rejestrowane będą na analitycznym koncie „dodatkowe płatności”, jest to subkonto „pochodne”. Dzięki temu możliwe jest obliczanie kosztów wynagrodzeń w relacji do przychodów z departamentu, oraz pozwala na obniżenie amplitudy wahania sezonowego w przypadku na przykład sezonu urlopowego.

Pozostałe koszty umówimy w kolejnym artykule USALI. Jak się przekonacie profesjonalne rozwiązania rachunkowości zarządczej pozwalają znacznie zredukować niepotrzebne wydatki i dają narzędzia do zwiększenia zysku w działania w branży.

Ostatnie artykuły dotyczące USALI: