Departamenty wg USALI – pokoje (cz.3)

Dzisiaj spojrzymy na sprzedaż pokoi w segmencie MICE. Segment ten zajmuje się ewidencjonowaniem sprzedaży pokoi związanych z realizacją imprez, zarówno takich jak spotkania biznesowe i konferencje, jak i chrzciny, czy wesela.

USALI wyróżnia kwestię tzw. Pakietów konferencyjnych. Podobnie jak w przypadku pakietów dotyczących usług noclegowych i im pochodnych, na pakiety konferencyjne składa się wiele usług opodatkowanych różnymi stawkami VAT. Całość pakietu konferencyjnego jest opodatkowana stawką 23%, a poza tym organy skarbowe pozwalają usługobiorcom na odliczenie podatku VAT wynikającego z pakietu, co jest niemożliwe w przypadku usług noclegowych, czy gastronomicznych poza pakietami. Ze względu na stałą chęć obniżenia zobowiązań podatkowych przedsiębiorstw branża hotelowa stale poddawana jest presji ze strony klientów, aby wszelkie imprezy integracyjne i pobyty grupowe fakturować jako pakiety konferencyjne. Należy mieć na uwadze, że ustawodawca zabronił odliczać VAT od faktur wystawionych na usługi, które w rzeczywistości konferencją nie były. Wielokrotnie zarządzający hotelem zastanawiają się, czy jest negatywnie postrzegane przez organy skarbowe wystawianie faktur na usługę konferencyjną, wystawioną wszak z wyższym podatkiem VAT. Takie działanie jest działaniem na szkodę budżetu państwa ze względu na umożliwienie odliczenia kontrahentowi tego VATu.

Jak można bezpiecznie fakturować usługi pakiety konferencyjne? Trzeba uważać, żeby w umowie spółki, KRS i REGON hotel posiadał usługę konferencyjną jako jeden z rodzajów wykonywanej działalności. Jeżeli nie mamy odpowiedniego wpisu, to można albo go uzupełnić, albo zaangażować firmę pośredniczącą – organizatora konferencji z którym podpiszemy stosowną umowę. Umowa na organizację konferencji musi stanowić o stawce za osobę/uczestnika organizowanej konferencji z naliczonym 23% podatkiem VAT oraz wyszczególnionym co dany uczestnik/organizator otrzyma. Dalszym problemem przy rachunkowości USALI będzie zaliczenie poszczególnych elementów pakietu do konkretnych departamentów przychodów i kosztów. Mimo zafakturowania na jednym dokumencie całego pakietu konferencyjnego USALI wymaga podział poszczególnych części składowych

Ostatnie artykuły dotyczące USALI: