Departamenty wg USALI – pokoje (cz.5)

Poza kosztami osobowymi, w departamencie POKOJE mamy do czynienia z wieloma innymi wydatkami. USALI wyodrębnia je w „pozostałych kosztach departamentu”. Dzięki ich systematycznemu i dokładnemu rachowaniu mamy szansę łatwo znaleźć obszary w których jest szansa na oszczędności.

Pozostałe koszty według departamentu pokoje według USALI to między innymi:

– pralnia

– materiały hotelowe (szampon, mydło, woda itp.)

– telewizja kablowa

– OVERBOOKING

– opłaty rezerwacyjne

– transport hotelowy

– pozostałe materiały hotelowe (karty magnetyczne, żelazko, suszarka)

Są to jedynie najważniejsze przykłady kosztów – USALI pozwala dowolnie rozbudowywać plan kont w celu dokładniejszego opisu poszczególnych pozycji. Bezwzględnie należy jednak wyróżnić, że muszą to być koszty tylko i wyłącznie tego departamentu. Dla przykładu, gdybyśmy pobierali dodatkową opłatę za telewizję, to stanowiłaby ona odrębne centrum zysku, czyli dla wzorowego menadżera hotelu koszty TV stanowiłyby odrębny departament. USALI wymaga od nas konsekwentnego wyróżnienia kosztów, które przyczyniły się do bezpośredniego przychodu z usługi noclegowej. Nie możemy zatem obniżyć wyniku pokoju o pośrednie koszty, jak na przykład nakłady na reklamę, czy wynagrodzenie działu technicznego.

W kolejnych rozdziałach zajmiemy się drugim, co do wielkości generowanego w hotelarstwie dochodu departamentem, czyli gastronomią. USALI pozwala na szybkie zlokalizowanie niepotrzebnych kosztów w działalności całego hotelu.

Ostatnie artykuły dotyczące USALI: