Obowiązki dużego pracodawcy – wprowadzenie

Zatrudnianie osób na podstawie umowy o pracę rodzi stosunek prawny łączący strony umowy to jest pracownika i pracodawcę, którzy wchodzą w tym momencie w relację wzajemnych praw i obowiązków z zakresu prawa pracy.

Obowiązki pracodawcy często uzależnione są od liczby zatrudnionych pracowników. Im większa liczba zatrudnionych osób, tym więcej dodatkowych obowiązków ciążących na pracodawcy.

Obecnie kluczową liczbę graniczną stanowi zatrudnienie na poziomie 50 pracowników.

Jednocześnie należy pamiętać, że ustalanie stanu zatrudnienia może odbywać się w odmienny sposób. Np. przy ustalaniu stanu zatrudnienia na potrzeby stworzenia regulaminu pracy bierze się pod uwagę inne dane niż do utworzenia ZFŚS.

Ciekawostka

Jeszcze w 2016 roku stan zatrudnienia, który nakładał na pracodawcę  dodatkowe obowiązki wynosił jedynie 20 pracowników.

Jak ustalić stan zatrudnienia oraz jakie są dodatkowe obowiązki dużego pracodawcy? Odpowiedzi na te pytania ujawnimy w cyklu artykułów poruszających powyższą  tematykę.

Zapraszamy do lektury!


Nasz zespół kadrowy chętnie pomoże Ci w obsłudze kadr i płac oraz rozwiązywaniu bieżących problemów! Zapraszamy do kontaktu!


Kolejne części cyklu „Obowiązki dużego pracodawcy”:

Część 1 | Część 2 | Część 3 | Część 4