Jednoosobowa działalność gospodarcza – świadczenia w przypadku kwarantanny jako domownicy osób zakażonych oraz w razie izolacji domowej

Prawo do wypłaty świadczenia z tego tytułu mają tylko przedsiębiorcy zgłoszeni do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz których okres wyczekiwania (90 dni) już upłynął. Jednorazowe opłacenie składki chorobowej nie daje jeszcze prawa do zasiłku chorobowego. Wobec tego przedsiębiorcy zgłoszeni do ubezpieczeń z kodem 0540 „ulga na start” nie mają prawa do zasiłku chorobowego.

Od 3 listopada 2020 r. weszły w życie nowe ważne przepisy zgodnie z którymi „Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.”

W takim przypadku podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego jest oświadczenie oraz wniosek ZAS-53 złożone w ZUS (przed wprowadzeniem informacji do systemu EWP- system informatyczny Centrum e-Zdrowia). Oba dokumenty mogą być złożone za pośrednictwem platformy ZUS PUE.

Do pobrania: wzór oświadczenia z ZUS o odbywaniu kwarantanny przez domownika osoby zarażonej.

Informacja o odbywaniu kwarantanny lub izolacji domowej pojawia się na koncie na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Ważne!
Zakładka jest widoczna tylko u osób, które zostały objęte kwarantanną lub izolacją domową oraz u płatników składek (pracodawców), którzy zatrudniają osoby, u których takie zdarzenie wystąpiło.

W przypadku izolacji lub kwarantanny:

Po otrzymaniu z ZUS zasiłku chorobowego, należy NAS poinformować. Wystąpimy z korektą deklaracji ZUS DRA za okres przebywania na kwarantannie lub izolacji, a powstała nadpłata na koncie zostanie przez nas rozliczona poprzez pomniejszenie składek za kolejny miesiąc.

Ostatnie artykuły dotyczące prowadzenia działalności: