Jak zarejestrować działalność w ceidg

Biuro DC Finanse pomaga przebrnąć przez formularz rejestracyjny – w przypadku osób, dla których będziemy prowadzić księgowość jest to usługa bezpłatna.

1. Kto rejestruje działalność w CEIDG?

 • przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze
 • wspólnicy spółek cywilnych

2. Jak złożyć wniosek o wpis do CEIDG?

Najszybszym rozwiązaniem jest założyć działalność poprzez kreator logując się na stronie logowanie.biznes.gov.pl lub przez stronę prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Aby zarejestrować działalność online konieczne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. W przypadku braku wymienionych podpisów konieczna będzie wizyta w urzędzie.

Należy wskazać, że zarówno rejestracja online oraz tradycyjna jest bezpłatna.

3. Jakie dane należy uzupełnić rejestrując działalność w CEIDG?

 • podstawowe dane wnioskodawcy m.in.: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, imiona rodziców,
 • numery NIP i REGON – jeśli nie posiadasz zostaną ono nadane w ciągu kilku dni,
 • należy złożyć oświadczenie, że posiadasz tytułu prawny do lokalu w którym prowadzona będzie działalność (zazwyczaj własność lub umowa najmu) oraz podać adresy związane z działalności tj. adres miejsca prowadzenia działalności, dodatkowe adresy prowadzenia działalności oraz adres korespondencyjny do doręczeń,
 • firma – czyli nazwa. Nazwa musi zawierać co najmniej imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz może być uzupełniona do dodatkowe określenia. Nazwa powinna sugerować przedmiot działalności i nie może wprowadzać w błąd,
 • przewidywana liczba pracujących oraz PKD, w tym 1 kod główny,
 • data rozpoczęcia działalności, – może to być data wsteczna, bieżąca lub przyszła,
 • dane kontaktowe – telefon, mail, strona www – pole fakultatywne; ponadto można zastrzec by dane nie były widoczne dla wszystkich a jedynie dla urzędów,
 • data podlegania ubezpieczeniu w ZUS czyli data rozpoczęcia działalności,
 • wskazanie Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania, wybór formy opodatkowania,
 • nazwa, NIP i adres biura rachunkowego, (jeżeli jest)
 • informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • wskazanie rachunków bankowych związanych z prowadzoną firmą (może to być konto osobiste).

4. Co jeszcze można „załatwić” składając wniosek o rejestrację działalności w CEIDG:

 • zgłoszenie do ZUS,
 • udzielić pełnomocnictwa,
 • zgłosić się jako podatnik VAT (jeśli posiadasz NIP),
 • wnioskować o nadanie numer NIP i REGON.

Ponadto przed wypełnieniem wniosku CEIDG obowiązkowo zapoznaj się z instrukcją do wniosku.

Tam szczegółowo opisano krok po kroku etapy wypełniania wniosku oraz zakładką na biznes.gov.pl

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-firme-jednoosobowa-samozatrudnienie/co-musisz-wiedziec-zanim-zarejestrujesz-firme#9

Dodatkowo należy pamiętać o konieczności dokonania zmian w CEIDG w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

Źródło:

Ostatnie artykuły dotyczące prowadzenia działalności: