Wysokość składki zdrowotnej w 2022 r

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego o przeciętnym wynagrodzeniu, określono dokładną wysokość składki zdrowotnej w 2022 roku. To istotne informacje dla osób na skali podatkowej lub liniowej, rozliczających się na ryczałcie oraz wspólników spółek osobowych.

Według nowych przepisów wprowadzonych przez Polski Ład zmieniają się zasady dotyczące składek zdrowotnych. Dla osób rozliczających się na ryczałcie składka zdrowotna jest ustalana według trzech stawek w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku, włączenie z wypłatami z zysku oraz wysokości przychodów osiąganych przed podatnika.

Osoby na skali podatkowej lub liniówce zapłacą składkę zdrowotną za styczeń obliczoną na podstawie danych GUS. Podstawą jest 75% kwoty średniego wynagrodzenia za IV kwartał. Z kolei w następnych miesiącach podstawą składek będzie dochód podatnika.

Dla wspólników spółek osobowych, komandytowych, jednoosobowej spółki z o.o., a także osób współpracujących składka zdrowotna to 9% przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z powyższymi przepisami ustalone składki zdrowotne wynoszą:

 • dla osób rozliczających się na ryczałcie:
  • W przypadku rocznego przychodu nieprzekraczającego 60 tys. zł podstawa wymiaru składki to 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2022 r. miesięczna składka wynosi 335,94 zł.
  • W przypadku rocznego przychodu mieszczącego się w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł podstawa wymiaru składki to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Wobec tego, w 2022 roku podatnicy znajdujący się w tym przedziale przychodów będą płacić miesięczną składkę zdrowotną w wysokości 559,89 zł.
  • W przypadku rocznego przychodu przekraczającego 300 tys. zł podstawa wymiaru składki to 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Przy osiągnięciu tego przychodu miesięczna składka zdrowotna wynosi w 2022 roku 1007,81 zł.
 • dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych lub według podatku liniowego:
  • W przypadku podatników rozliczających się na skali podatkowej składka zdrowotna za styczeń 2022 r. wyniesie 419,93 zł.
  • W przypadku podatników rozliczających się na liniówce kwestia ta nie została ostatecznie rozstrzygnięta, bowiem przepisy Polskiego Ładu jednoznacznie nie wskazują czy składka powinna wynosić 4,9% czy 9%. Niestety ZUS obecnie wskazuje na niekorzystne dla podatników interpretacje nowych przepisów, co oznacza, że w takim wypadku składka będzie wynosić 270,90 zł (w przypadku minimalnej składki zdrowotnej) lub 419,93 zł. W przypadku przyjęcia korzystnego wariantu dla podatników składka zdrowotna będzie wynosić 228,63 zł.
 • dla wspólników spółek:
  • W przypadku wspólników spółek osobowych, komandytowych, jednoosobowej spółki z o.o. oraz osób współpracujących w 2022 roku stawka miesięcznej składki zdrowotnej to 419,93 zł.

Szczegółowe informacje o obliczaniu składki zdrowotnej w Polskim Ładzie wraz z praktycznymi przykładami znajdziesz we wpisie: Polski Ład – składka zdrowotna w 2022 roku

Ostatnie artykuły dotyczące prowadzenia działalności: