Spółka komandytowo-akcyjna po 1 stycznia 2023

Spółka komandytowo-akcyjna uznawana była za lekarstwo na tzw. Polski Ład. Dlaczego? Ponieważ do końca 2022 roku efektywne obciążenia publicznoprawne wynosiły w tej spółce 17%!

Spółka komandytowo-akcyjna – co to jest

Spółka komandytowo-akcyjna (SKA) to spółka osobowa w rozumieniu przepisów Kodeksu prawa handlowego. Nie ma ona osobowości prawnej, lecz zdolność prawną. Może ona we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

W SKA występują co najmniej dwóch wspólników – komplementariusz oraz akcjonariusz. Ważne jest to, że obie funkcje może wykonywać ta sama osoba. Jeżeli myślimy o korzyściach podatkowych SKA, to tylko wtedy, gdy komplementariusz i akcjonariusz to ta sama osoba.

Za zobowiązania SKA wobec wierzycieli odpowiada bez żadnych ograniczeń komplementariusz. Odpowiedzialność akcjonariusza jest ograniczona do wysokości wniesionego do SKA wkładu.

Ile kosztuje założenie i prowadzenie SKA

Pewnym mankamentem SKA jest to,  że jej minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 tys. zł. W takiej wysokości wkłady muszą wnieść na starcie wspólnicy SKA.

Należy też dodać, że wszelkie uchwały wspólników SKA wymagają formy aktu notarialnego. Wiąże się to zatem z częstymi wizytami u notariusza.

SKA musi też prowadzić rejestr akcji, co generuje koszty.

W SKA droższa jest też księgowość niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Trzeba tu liczyć się z kosztami od ok. 600 zł miesięcznie.

Jaki podatek płaci spółka komandytowo-akcyjna

SKA jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W przeciwieństwie do innych spółek osobowych, nie jest ona zatem transparentna podatkowo.

Podatek CIT w SKA wynosi:

  • dla małych podatników, których przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym 2 mln euro – 9% podstawy opodatkowania;
  • dla pozostałych podatników – 19% podstawy opodatkowania.

W SKA opodatkowana jest także wypłata dywidendy wspólnikom. Podatek PIT wynosi tu 19%.

Jednak komplementariusz SKA ma prawo do tzw. kredytu podatkowego. Polega ona na tym, że  podatek od przychodów z tytułu udziału w zysku SKA pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki.

Powyższe w praktyce oznacza, że podatek w „małej” SKA wyniesie efektywnie 17%, a nie 9% (CIT od zysku spółki) + 19% (PIT od dywidendy). Tak niskie opodatkowanie jest to jednak możliwe wtedy, gdy komplementariusz i akcjonariusz to ta sama osoba.

Składki ZUS w SKA

Do końca 2022 roku, wspólnicy SKA nie płacili w ogóle składek ZUS i składki zdrowotnej.

Niestety w ramach kolejnej odsłony Polskiego Ładu, powyższe zmieniło się od 1 stycznia 2023 roku na niekorzyść ubezpieczonych.

Od Nowego Roku, komplementariusz SKA musi płacić składki ZUS na takich samy zasadach jak obecnie płacą ZUS wspólnicy spółki komandytowej, czy jednoosobowi przedsiębiorcy.

Dodatkowo komplementariusz musi płacić składkę zdrowotną w wysokości stałej, ryczałtowej.

Zmiany te w praktyce powodują wzrost obciążeń publicznoprawnych w SKA z efektywnych 17%. Minimalne wyniosą one 18%, ale to dopiero, gdy dochód SKA będzie wynosił ok. 2 mln zł rocznie i więcej.

Podsumowując, moim zdaniem po zmianach przepisów w zakresie składek ZUS, lepszym i prostszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców może być spółka komandytowa lub spółka z o.o. Jeżeli chcą Państwo się dowiedzieć więcej w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Autor:

Aleksandra Trocińska, doradca podatkowy. Prezes firmy doradczej DCF TAX. Pomaga przedsiębiorcom w prawidłowym rozliczaniu podatków, doradza, jak optymalnie i zgodnie z prawem obniżać obciążenia podatkowe w firmie.