CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

Usługi dodatkowe z reguły wynikają z informacji, które posiadamy dzięki prowadzeniu księgowości dla Państwa. Nie jest to jednak reguła podstawowa, część z usług przedstawionych poniżej możemy też zaproponować przedsiębiorcom, którzy mają własna księgowość.

Usługi dodatkowe Stawka standard Stawka ekspres
Polityka rachunkowości 1 000,00 zł 1 500,00 zł
Sprawozdanie do GUS – księgowe 50,00 zł 75,00 zł
Analizy dotyczące działalności 500,00 zł od 1000 zł
Raporty zużycia gazów i paliw (cena nie obejmuje przygotowania danych do raportu, przygotowanie danych do raportu z ksiąg – 50 zł/h) 100,00 zł 200,00 zł
Korekty deklaracji 50,00 zł 75,00 zł
Odwołania od decyzji od 500 zł 750,00 zł
Pisma do urzędów od 50 zł 100,00 zł
Bilans 200,00 zł 400,00 zł
Sprawozdanie finansowe równe opłacie za księgowość 150% opłaty podstawowej
Przygotowanie dokumentów do KRS (uchwały, wniosek) 200,00 zł 400,00 zł
Dokumenty do banku – uzupełnienie danych z księgowości 50 zł 100 zł
Zaświadczenie z US o niezaleganiu 70 zł 150 zł
Zakładanie Spółki 500 zł 800 zł
Pomoc w założeniu działalności i mini szkolenie 100 zł 200 zł
Wirtualne biuro na spółki z o.o. dla której prowadzimy księgowość 150 zł nie dotyczy

Każda godzina dodatkowych zleceń: od 50 do 200 zł