PODSTAWOWY CENNIK

Wycena dla prowadzenia KPIR (tylko dokumenty w PLN)

* Ilość dokumentów ** Usługa świadczona przez młodszego specjalistę lub asystenta Usługa świadczona przez specjalistę
0 – 20 220 zł 400 zł
21 – 30 270 zł 500 zł
31 – 50 300 zł 600 zł
51 – 100 450 zł 600 zł

Dalej według wyceny indywidualnej.

Wycena dla prowadzenia pełnej księgowości

* Ilość dokumentów ** Usługa świadczona przez młodszego specjalistę lub asystenta Usługa świadczona przez specjalistę
0 – 30 600 zł 1100 zł
31 – 50 800 zł 1400 zł
51 – 100 1300 zł 2100 zł

Dalej według wyceny indywidualnej.

* Ilość dokumentów to suma faktur sprzedaży i dokumentów kosztowych.

W przypadku pełnej księgowości podstawowa wycena zakłada, że przy podanej ilości dokumentów jest tyle samo operacji bankowych.

** Asystent świadczy usługę pod nadzorem specjalisty lub koordynatora do spraw kontroli wewnętrznej.

Kadry i płace

Usługa Cena
Obliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, rozliczanie czasu pracy, prowadzenie ewidencji badań lekarskich, szkoleń BHP, informowanie o zbliżającym się terminie kończących się umów, terminach badań lekarskich minimum 14 dni przed datą upłynięcia terminu. 60 zł od UoP / 40 zł od innych umów
PIT 11 30 zł / PIT
Dokumenty zasiłkowe 50 zł
Zaświadczenia dla pracowników 50 zł
Obsługa zajęć wynagrodzenia 70 zł
Świadectwo pracy 50 zł
GUS – kadry 50 zł
Zaświadczenia roczne dla emerytów i rencistów 50 zł
PFRON – deklaracja 50 zł
PFRON – zwrot (w momencie otrzymania dofinansowania) 150 zł
Inne dokumenty RP7 150-200 zł / h
Każda godzina dodatkowych zleceń 150-200 zł

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

Usługi dodatkowe z reguły wynikają z informacji, które posiadamy dzięki prowadzeniu księgowości dla Państwa. Nie jest to jednak reguła podstawowa, część z usług przedstawionych poniżej możemy też zaproponować przedsiębiorcom, którzy mają własna księgowość.

Usługi dodatkowe Stawka standard Stawka ekspres
Polityka rachunkowości 1 000,00 zł 1 500,00 zł
Sprawozdanie do GUS – księgowe 50,00 zł 75,00 zł
Analizy dotyczące działalności 500,00 zł od 1000 zł
Raporty zużycia gazów i paliw (cena nie obejmuje przygotowania danych do raportu, przygotowanie danych do raportu z ksiąg – 50 zł/h) 100,00 zł 200,00 zł
Korekty deklaracji 50,00 zł 75,00 zł
Odwołania od decyzji od 500 zł 750,00 zł
Pisma do urzędów od 50 zł 100,00 zł
Bilans 200,00 zł 400,00 zł
Sprawozdanie finansowe równe opłacie za księgowość 150% opłaty podstawowej
Przygotowanie dokumentów do KRS (uchwały, wniosek) 200,00 zł 400,00 zł
Dokumenty do banku – uzupełnienie danych z księgowości 50 zł 100 zł
Zaświadczenie z US o niezaleganiu 70 zł 150 zł
Zakładanie Spółki 500 zł 800 zł
Pomoc w założeniu działalności i mini szkolenie 100 zł 200 zł
Wirtualne biuro na spółki z o.o. dla której prowadzimy księgowość 150 zł nie dotyczy

Każda godzina dodatkowych zleceń: od 50 do 200 zł