PITy 2016

Home / PITy 2016

Do końca kwietnia zostało już niewiele czasu, jeżeli ktoś z Państwa nie rozliczył jeszcze swojego PITu, to poniżej przedstawiamy cennik usług w tym zakresie, w raz z listą dokumentów jakie trzeba przesłać do nas w wersji elektronicznej (szczegóły pod tabelką).

Rodzaj Stawka podstawowa Wymagane dokumenty
PIT-37 (bez odliczeń) 30 zł –  PIT-11 z zakładu pracy

–  PIT-40A/11A z ZUS

PIT-37
(z odliczeniami)
50 zł –  PIT-11 z zakładu pracy (podatnika i małżonka w przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem)

–  PIT-40A/11A z ZUS

–  ulga prorodzinna – informacja o liczbie dzieci włącznie z numerami PESEL i datą urodzenia

–  informacja o dochodach małoletnich dzieci (dochód niepowodujący utraty prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej w 2016 wyniósł 3091 zł) **

–  ulga na Internet – informacja o poniesionych wydatkach z tyt. użytkowania sieci***

–  informacja o darowiznach przekazanych na cele pożytku publicznego, na rzecz krwiodawstwa, na działalność charytatywną Kościoła

–  informacja o wydatkach na cele rehabilitacyjne

–  informacja o wydatkach na leki podlegające odliczeniu

PIT-36 70 zł dokumentacja niezbędna taka jak przy rozliczeniu PIT-37 (z odliczeniami) +

–  przychody, koszty za poszczególny miesiąc/kwartał wraz z należną zaliczką na podatek dochodowy do zapłaty

–  potwierdzenia opłaty składek ZUS (odliczeniu
w zeznaniu podlegają tylko składki faktycznie zapłacone w danym roku)

–  informacja czy zapłacone składki ZUS zostały ujęte w KPiR

–  potwierdzenia opłaty zaliczek na podatek dochodowy PIT-5/5L (wszystkich wpłaconych do dnia 20 stycznia 2017 r.)

–  straty jakie przysługują do odliczenia

PIT-36L 70 zł dokumentacja niezbędna taka jak przy rozliczeniu PIT-37 (bez odliczeń) +

–  przychody, koszty za poszczególny miesiąc/kwartał wraz z należną zaliczką na podatek dochodowy do zapłaty

–  potwierdzenia opłaty składek ZUS (odliczeniu
w zeznaniu podlegają tylko składki faktycznie zapłacone w danym roku)

–  informacja czy zapłacone składki ZUS zostały ujęte w KPiR

–  potwierdzenia opłaty zaliczek na podatek dochodowy PIT-5/5L (wszystkich wpłaconych do dnia 20 stycznia 2017 r.)

–  straty jakie przysługują do odliczenia

PIT z rozliczeniem
z zagranicy
– cena do ustalenia – informacje po wstępnej rozmowie

* – dokumenty przesyła się w formie elektronicznej na adres e-mail: k.pietrzak@dc-finanse.pl w postaci skanów lub dokumentów pdf wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty za rozliczenie

nr rachunku bankowego do wpłaty: 91 1750 0012 0000 0000 2988 9112

– dokumenty można również dostarczyć do siedziby biura, adres: DC Finanse Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 15/2, 60-773 Poznań

 – biuro oferuje możliwość wysłania rozliczenia rocznego do urzędy skarbowego po wcześniejszym przekazaniu informacji o przychodzie za rok poprzedni tj. 2015 (przesłanie skanu/pdf drugiej strony zeznania PIT-37/PIT-36 lub pierwszej strony zeznania PIT-36L, która posłuży jako klucz do podpisania deklaracji za 2016 rok i wysyłania jej przez program e-Deklaracje

– każdy klient po wysłaniu rozliczenia rocznego otrzyma urzędowe potwierdzenie wysłania deklaracji przesłane na wskazany wcześniej adres email