Nowoczesna księgowość dla hoteli – USALI

Standardowy System Rachunkowości Hotelowej (ang. USALI – Uniform System Accounts for the Lodging Industry) to coraz popularniejsza rachunkowość zarządcza oraz narzędzia pozwalające skuteczniej zarządzać hotelem.

Doskonałym sposobem ukazania kondycji przedsiębiorstwa z perspektywy właściciela jest analiza wskaźników poszczególnych elementów majątku. Ten równoległy z rachunkowością podatkową układ, powstał na potrzeby sprawnego zarządzania i doczekał się kilku standaryzacji dostosowanych do różnych branż. Jednym z takich ujednoliceń jest USALI – rachunkowość zarządcza hoteli. Korzenie tego systemu sięgają roku 1923, kiedy został zaprojektowany przez specjalistów branżowych oraz księgowych. Obecna – jedenasta edycja USALI – jest coraz szerzej użytkowana przez menadżerów hotelarskich, pozwalając im na strategiczne działania.

USALI zostało zaprojektowane, aby jak najlepiej oddać specyfikę działalności hotelu oraz umożliwić obserwację i ocenę wyników poszczególnych szczebli hotelu w zakresie przychodów, kosztów, wyniku operacyjnego i finansowego, a także porównanie tych wyników z innymi hotelami. Księgowość w hotelu z wykorzystaniem standardów USALI pozwala na szybkie i łatwe określenie rentowności każdego rodzaju działalności – od usługi noclegowej, przez gastronomię, aż po udostępnienie parkingu. Dzięki USALI menedżer hoteli jest w stanie na bieżąco monitorować zmiany sytuacji i dopasowywać ceny. System USALI umożliwia łatwą identyfikację źródeł kosztów oraz ich redukcję.

Zarządzanie hotelem jest złożonym procesem, wymaga nie tylko wiedzy, ale także odpowiednich narzędzi do oceny i pomiaru wyników. Używanie określonego typu rachunkowości, wyposażonego w odpowiednie instrumenty analityczne oraz planistyczne, umożliwia prowadzenie ewidencji usług w sposób dostosowany do ich specyfiki.

Takim narzędziem jest system USALI, którego ogromną zaletą w zakresie ewidencji jest możliwość ustalenia rezultatów poszczególnych działalności, określenie operacyjnego wyniku brutto i prowadzenie szczegółowej kontroli według szczebli odpowiedzialności w hotelu. Pozwala to łatwo wprowadzić szybki i prosty system kontroli odpowiedzialności za wykonane zadania. Co najważniejsze, zasady USALI mogą bez przeszkód być wykorzystywane w hotelach różnej wielkości, o różnym zakresie usług.

Obsługujemy księgowość hoteli zgodnie z systemem USALI. Dzięki nam już dziś Twój hotel może dysponować odpowiednimi narzędziami do strategicznego rozwoju, które do tej pory były w zasięgu jedynie dużych sieci hotelowych!

Więcej informacji w artykule: USALI – czyli ile departamentów można zmieścić w jednym hotelu?

Zapraszamy do kontaktu