KSIĘGOWOŚĆ W HOTELU – USALI

Standardowy System Rachunkowości Hotelowej (ang, USALI – Uniform System Accounts for the Lodging Industry) stanowi przykład coraz popularniejszej rachunkowości zarządczej oraz narzędzia pozwalającego skuteczniej zarządzać hotelem.

            Traktowana przez wielu księgowych po macoszemu zarządzanie hotelem przez wykorzystanie do tego analiz wskaźników poszczególnych elementów majątku jest doskonałym sposobem ukazania kondycji przedsiębiorstwa z perspektywy właściciela, a nie jak wymaga tego prawo podatkowe, czy rachunkowe. Ten równoległy z rachunkowością podatkową układ, powstał na potrzeby sprawnego zarządzania doczekał się kilku standaryzacji dostosowanych do różnych branż. Jednym z takich ujednoliceń jest USALI – rachunkowość zarządcza hoteli. Jej korzenie sięgają roku 1923 kiedy został zaprojektowany przez specjalistów branżowych oraz specjalistów z dziedziny księgowości. Obecna – jedenasta edycja USALI – jest coraz szerzej użytkowana przez menadżerów hotelarskich pozwalając im na strategiczne działania.

USALI zostało tak zaprojektowane, aby jak najlepiej oddać specyfikę działalności hotelu, a także umożliwia obserwację i ocenę wyników poszczególnych szczebli hotelu w zakresie przychodów, kosztów, wyniku operacyjnego i finansowego oraz porównanie tych wyników z wynikami innych hoteli. Księgowość w hotelu z wykorzystaniem standardów USALI pozwala na szybkie i łatwe określenie rentowności każdego rodzaju działalności hotelu – od usługi noclegowej, przez gastronomię, aż po udostępnienie parkingu. Dzięki USALI menedżer hoteli jest w stanie na bieżąco monitorować zmiany sytuacji i reagować na nie zmianami cen. System USALI umożliwia łatwe zidentyfikować źródła kosztów i w razie możliwości odpowiednio je redukować.

Zarządzanie hotelem powoli staje się procesem bardziej złożonym oraz wymaga nie tylko wiedzy, ale i odpowiednich narzędzi do oceny i pomiaru wyników. Używanie określonego typu rachunkowości, które jest wyposażone w odpowiednie instrumenty analityczne oraz planistyczne, umożliwia prowadzenie właściwej ewidencji usług dostosowanej do specyfiki omawianych produktów. Takim narzędziem jest niewątpliwie system USALI, którego ogromną zaletą w zakresie ewidencji jest możliwość ustalenia wyniku poszczególnych działalności, określenie operacyjnego wyniku brutto i prowadzenie szczegółowej kontroli według szczebli odpowiedzialności w hotelu. Pozwala to łatwo wprowadzić szybki, oraz prosty system kontroli odpowiedzialności za wykonane zadania. Co najważniejsze, zasady USALI mogą bez przeszkód być wykorzystywane w hotelach  różnej wielkości oraz o różnym zakresie usług.

DC FINANSE obsługuje księgowość hotelu również pod kątem USALI. Dzięki nam już dziś Twój hotel może dysponować odpowiednimi narzędziami do strategicznego rozwoju, które do tej pory były w zasięgu jedynie dużych sieci hotelowych

Czytaj też: USALI – czyli ile departamentów można zmieścić w jednym hotelu?