Zakładanie konta ePUAP

Ze względu na fakt, iż z dniem 01.07.2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), utworzenie konta na ePUAP i otrzymanie profilu zaufanego jestniezbędne, aby móc udzielić pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia pełnomocnika do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

Poniżej, krok po kroku przedstawiona została instrukcja założenia konta na platformieePUAP i utworzenia profilu zaufanego:

 1. Wejdź na stronę https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta
 2. Wypełnij wszystkie wymagane pola oznaczone czerwonymi gwiazdkami
 • W przypadku poprawnego wypełnienia pola PESEL system automatycznie składa wniosek o Profil Zaufany dla tego użytkownika. Użytkownik otrzymuje powiadomienie mailowe potwierdzające złożenie wniosku o Profil Zaufany. Profil zaufany jest formą bezpłatnego podpisu elektronicznego. Posiadanie Profilu Zaufanego pozwala na podpisywanie i wysyłanie pism elektronicznych do urzędu
  • Wpisując Numer telefonu podczas rejestracji konta, wyraża się zgodę aby wszystkie kody autoryzacyjne przychodziły jako wiadomość tekstowa (sms) na podany numer. Jeśli podczas rejestracji konta zaznaczy się opcję „Chcę logowanie do Profilu Zaufanego dodatkowo potwierdzać kodami do autoryzacji” kody będą wysyłane w przypadku próby podpisania się Profilem Zaufanym podczas załatwiania sprawy czy też próby logowania na konto ePUAP,
 1. Następnym krokiem jest potwierdzenie swojego Profilu Zaufanego w jednym z Punktów Potwierdzających.
 • Aby urzędnik mógł porównać dane użytkownika z danymi na wniosku niezbędne jestokazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport) w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.
 • Należy udać się do jednego z Punktów Potwierdzających. Lista takich punktów znajduje się w linku poniżej:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/punkty-potwierdzenia-pz

[przy użyciu filtra na stronie możemy znaleźć takie punkty np. w Poznaniu].

 • Jeślinie podano numeru PESEL podczas rejestracji, to aby posiadać Profil Zaufany konieczne będzie złożenie oddzielnego wniosku.
 • Należy pamiętać, że jeśli mamy potwierdzony Profil Zaufany zmiana danych takich jak Imię, Nazwisko, Numer PESEL spowoduje konieczność ponownej autoryzacji konta w Punkcie Potwierdzającym.
 1. Kolejnym etapem po potwierdzeniu Profilu Zaufanego jest założenie konta dla firmy.
 • Przy danych użytkownika należy kliknąć na symbol▼ ,a następnie z rozwiniętej listy wybrać„Utwórz profil firmy lub instytucji”
 • Wybierz formę prawną:
  • Jednoosobowa działalność gospodarcza
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z.o.o)
  • Spółka cywilna
  • Spółka socjalna
  • Spółka jawna
  • Inna firma
 • Wypełnij wszystkie wymagane pola a następnie kliknij „Załóż profil”
 1. Po utworzeniu konta dla firmy należy skontaktować się z biurem rachunkowym w celu dalszej rejestracji na Portalu Podatkowym, która umożliwi dodanie pełnomocnictwa ogólnego.