Zmiany przepisów w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego dotacji dotyczących wynagrodzeń osób prowadzących szkoły lub przedszkola

Home / Zmiany przepisów w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego dotacji dotyczących wynagrodzeń osób prowadzących szkoły lub przedszkola
Back to News

Od 1 stycznia 2017 roku, nie całe dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego będą zwolnione z podatku dochodowego.

Zwolnienie nie będzie miało zastosowana do części dotacji otrzymanej na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczonej na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność. Przepis ten dotykać będzie między innymi wynagrodzenia osobowe fizycznych prowadzących publiczną lub niepubliczną: szkołę lub przedszkole, będących w placówce dyrektorem.