Zmiany w uldze podatkowej na rok 2017

Home / Zmiany w uldze podatkowej na rok 2017
Back to News

Zmiany w uldze podatkowej na rok 2017

W dniu 29.11.2016 Prezydent RP podpisał ustawę zmieniającą – zgodnie z którą uległa zmianie kwota wolna od podatku.

Zmiany w przepisach dotyczą podatników rozliczających się na zasadach ogólnych tzn. według skali podatkowej. Skala podatkowa będzie kształtować się następująco:

  • dla kwoty do 85 528 zastosowanie będzie miała stawka podatku 18%, po której obliczeniu odejmiemy kwotę zmniejszającą podatek
  • dla kwoty powyżej 85 528 zł zapłacimy podatek 15 395,04 zł plus 32 % od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł, całość pomniejszymy o kwotę zmniejszającą podatek

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku  lub w zeznaniu, wynosić będzie:

1) 1 188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;

2) 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł)/4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;

3) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) /41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty 85 528 zł kwota zmniejszająca podatek wynosi 556 zł 02 gr rocznie;

2) w przypadku podatników, których dochody przekroczą 85 528 zł zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017