Program Nowy start

Home / Program Nowy start
Back to News
Dotacje

Dofinansowanie przewidziane w ramach programu Nowy start jest skierowane do przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczynają działalność gospodarczą. Ma pomóc w identyfikacji przyczyn niepowodzenia i umożliwić rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości.

To również wsparcie w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji, a także w przeszkoleniu już zatrudnionych pracowników. Program zakłada szkolenia oraz doradztwo realizowane w formie indywidualnych spotkań.

 

Do programu mogą się zgłosić:

  • przedsiębiorcy, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą;
  • przedsiębiorcy ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 miesięcy.

 

Kontakt:

Adam Weinert
biuro@adamweinert.pl
+48 781 746 554

pozyczka pynnosciowa