Prosty system ewidencji czasu pracy

Home / Prosty system ewidencji czasu pracy
Back to News
Aktualności

Na przestrzeni ostatnich miesięcy wdrożyliśmy w firmie nowy system ewidencji czasu pracy inEwi, który znacząco usprawnia zarządzanie kadrami.

Konfiguracja narzędzia wymaga jedynie wprowadzenia podstawowych informacji o pracownikach, dotyczących umów, wymiaru godzin, urlopów itp. Następnie każdy pracownik dostaje przez e-mail powiadomienie o utworzeniu konta, gdzie codziennie rano startuje licznik czasu, a po pracy go wyłącza. W zależności od uprawnień może mieć podgląd do wybranych informacji, np. aktualnej liczby dostępnych dni urlopowych oraz możliwość składania odpowiednich wniosków urlopowych bezpośrednio do zatwierdzenia dla pracodawcy.

W ten sposób cały proces zostaje znacząco uproszczony, a wnioski są łatwo dostępne. Co więcej, oszczędzamy czas poświęcany wcześniej na udzielanie pracownikom informacji o wykorzystanym i dostępnym urlopie czy dokładnej liczbie przepracowanych godzin.
 

 

Dostępna jest także aplikacja na smartfony, bardzo prosta w obsłudze, zawierająca jedynie najważniejsze funkcje systemu (start/stop pracy, stan urlopu). Dodatkowo można rejestrować lokalizację, w której pracownik loguje się do pracy.

 

 

Wybrani pracownicy, np. przełożeni czy managerowie, mogą mieć wyższe uprawnienia, które umożliwiają bieżący podgląd czasu pracy współpracowników czy korektę ewentualnych błędów.

Korzystając z inEwi unikamy także papierowej ewidencji czasu pracy oraz list obecności, ponieważ na koniec miesiąca wszystkie dane są przesyłane do księgowości. Dzięki wykorzystaniu systemu cały przepływ informacji dotyczących kadr w firmie staje się prostszy i jednocześnie bardziej efektywny.
 
 

Chcesz usprawnić zarządzanie kadrami w swojej firmie?

Kliknij tutaj i skontaktuj się z nami!