Zmiany w prawie pracy

Home / Zmiany w prawie pracy
Back to News

Od dnia 1 września 2016 r. w przypadku, gdy umowa o pracę nie zostanie zawarta w formie pisemnej pracodawca ma obowiązek potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia dotyczące stron, rodzaju  i warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Do warunków tych należną m.in.  wysokość wynagrodzenia, miejsce pracy, data rozpoczęcia pracy.Wcześniej pracodawca musiał zrealizować tę powinność do końca pierwszego dnia pracy, co pozwalało na tłumaczenie się przed organami kontroli, iż „właśnie dziś zatrudnia pracownika”

Grzywna za nie potwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy wynosi od 1000 zł do 30 000 zł.