Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2021 roku

Home / Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2021 roku
Back to News

W dniu 15 września 2020 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Na mocy przywołanego Rozporządzenia płaca minimalna w 2021 roku wyniesie 2800,00 zł, a minimalna stawka godzinowa 18,30 zł.

Obecnie jest to odpowiednio – 2600,00 zł i 17,00 zł brutto.

grant wielkopolska tarcza antykryzysowa