Grant: Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa

Home / Grant: Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa
Back to News

Już w poniedziałek 24 sierpnia rusza nabór na dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” skierowanego do mikro i małych przedsiębiorstw.

Możliwość przesyłania wniosków będzie dostępna wyłącznie od 9:00 do 15:00 w dniu 24 sierpnia 2020 roku lub do momentu, gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 110% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów.

Grant przysługuje tylko mikro i małym firmom, które odnotowały spadek obrotów związany z COVID-19 o 30% w wybranym miesiącu w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego w roku ubiegłym. Firma nie może zalegać z podatkami oraz ZUS na koniec 2019 roku. Pieniądze z grantu można przeznaczyć na bieżące koszty działalności, na przykład zakup towarów, zobowiązania ZUS, leasingi, usługi księgowe, wynagrodzenia pracowników itd. (wykluczając zakup sprzętów).

Szczegóły: strona WARP

Kontakt:

Adam Weinert
biuro@adamweinert.pl
+48 781 746 554

pozyczka pynnosciowa