Dofinansowanie na design

Home / Dofinansowanie na design
Back to News

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji dotyczących opublikowanego naboru na design dla przedsiębiorców. Jego specyfika zakłada, że efekt projektu, czyli nowy produkt/usługa musi być skierowany do osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

Paweł Siedlecki
p.siedlecki@dc-centrum.pl
+48 534 142 066

Współpracujemy również z pracownią projektową, która jest w stanie merytorycznie pomóc w zakresie znalezienia elementów zwiększających dostępność w nowym produkcie.

Szczegóły: link

I. Alokacja:

Alokacja w konkursie: 70 mln zł (61 537 000,00 zł na woj. inne niż mazowieckie i z wyłączeniem Polski Wschodniej)

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 500 000,00 zł na usługi doradcze związane z designem. Dofinansowanie to stanowi pomoc de minimis.
 • 1 000 000,00 zł na działalność inwestycyjną (np. zakup maszyn do produkcji nowych produktów będących efektem usług doradczych), zgodnie z województwami, np. w Wielkopolsce jest 45% dla małych firm i 35% dla dużych firm. Dofinansowanie na działania inwestycyjne nie stanowi pomocy de minimis.

II. Poziom dofinansowania:

85% kosztów kwalifikowanych (w przypadku możliwości odliczenia VAT są to kwoty netto) dla MŚP.

Przykład dofinansowania:

 1. 1. Usługi doradcze związane z designem (stworzeniem nowego produktu): synteza, analiza, prototypowanie i testowanie:
  • koszt ogółem netto: 500 000,00 zł,
  • dofinansowanie: 425 000,00 zł (85% dla MŚP).
 2. Zakup środków trwałych na wytworzenie nowego produktu, który powstanie w wyniku prac nad designem:
  • koszt ogółem netto: 1 000 000,00 zł

Przykładowe dofinansowanie w Wielkopolsce:

 • 450 000,00 zł dla małej firmy (45%),
 • 350 000,00 zł dla średniej firmy (35%).

Minimalna wartość projektu: 60 000,00 zł (51 000,00 zł dofinansowania).

III. Terminy:

Nabór jest podzielony na 3 rundy:

 • I runda: od 24 listopada 2020 do 28 lutego 2021
 • II runda: od 1 marca 2021 do 31 maja 2021
 • III runda: od 1 czerwca do 28 lipca 2021

Ze względu na większe prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania w I rundzie sugerujemy, by wniosek przygotować do końca lutego 2021.

Kwalifikowalność kosztów: do 12 m-cy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (jedynie w przypadku audytu), aż do 31 grudnia 2023 roku w przypadku realizacji.

IV. Przedmiot projektu:

 1. Uzyskanie doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu).
 2. Uzyskanie doradztwa niezbędnego w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu).
 3. Realizację inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu) – do 1 000 000,00 zł wydatków kwalifikowanych, poziom dofinansowania jest zgodny z mapą województw (czyli w Wielkopolsce, przy max. 1 mln wydatków kwalifikowalnych, mała firma może uzyskać do 450 tys. zł, średnia firma do 350 tys. zł dofinansowania).

W ramach projektu konieczne jest przeprowadzenie co najmniej następujących zadań:

 1. Diagnoza – polegająca na przeprowadzeniu wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego (faza przeprowadzana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie – konieczność poniesienia kosztu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie).
 2. Synteza i analiza – określenie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych.
 3. Tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie – opracowanie projektów oraz prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu
  i przeprowadzenie niezbędnych testów.

Oprócz wymienionych działań możliwe jest również przeprowadzenie działań promocyjnych lub badań na nowe produkty oraz opłacenie kosztów zgłoszenia nowych produktów do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.

V. Ocena

Konieczne jest w celu otrzymania maksymalnej możliwej ilości punktów zaangażowanie w proces opracowania (konsultacje, analiza potrzeb, testowanie wyników) nowego produktu końcowych użytkowników (tj. osób z ograniczeniami funkcjonalnymi).

Otrzymanie punktu w powyższym kryterium jest konieczne, aby otrzymać 10 pkt na 10 pkt, tym samym zwiększy to szanse projektu przy możliwej dużej konkurencji.

Dokumenty niezbędne do aplikowania:

 1. Audyt wzorniczy firmy, z którego wynika konieczność zainwestowania w nowoczesny design w firmie skierowany dla osób niepełnosprawnych.
 2. Wniosek o dofinansowanie.
pozyczki niskooprocentowane