Nowa stawka CIT

Home / Nowa stawka CIT
Back to News

5 września 2016 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obecnie ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta, a wejść w życie ma z dniem 1 stycznia 2017 roku. Nowelizacja zakłada obniżenie podatku CIT z 19% do 15%.

Niższa stawka obejmie:

  • Małych podatków , których przychód ze sprzedaży nie przekracza 1 200 000 euro,
  • Podatników rozpoczynających działalność.

Natomiast preferencji nie będą mogli zastosować:

  • Podatkowe grupy kapitałowe,
  • Podmioty powstałe w wyniku przekształcenia – w roku powstanie oraz w kolejnym roku
    (tzn. zastosują stawkę 15% w trzecim roku działalności)