Aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego w związku z pandemią COVID-19

Home / Aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego w związku z pandemią COVID-19
Back to News

W związku z przedłużającym się stanem pandemii na świecie Państwowa Inspekcja Pracy oraz Inspekcja Sanitarna, kontrolują firmy pod kątem przygotowania zakładu na ewentualność wystąpienia wirusa COVID-19.

Jednym z podstawowych elementów jest aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego, na której etapie opracowuje się zalecenia profilaktyczne oraz szacuje się ryzyko zakażenia.

Współpracę w tym zakresie oferuje jeden z naszych sprawdzonych partnerów:

Zbigniew Wiecheć

kontakt: +48 691 925 142

dotacja dla pracodawców i samozatrudnionych